Heim

Ørsta Tannlege Ola Andreas Hauge Ørsta Tannlege Ola Andreas Hauge Ørsta Tannlege Ola Andreas Hauge Ørsta Tannlege Ola Andreas Hauge Ørsta Tannlege Ola Andreas Hauge Ørsta Tannlege Ola Andreas Hauge

TANNHELSELAGET KAN FAGET

Tannhelselaget er ein godt innarbeid Tannlegepraksis som opna i 2003. Klinikken ligg i Ørsta sentrum og tilbyr dei fleste tenester innafor tannhelsefaget. Vår målsetning er at alle pasientar skal få optimal behandling. Behandlinga skal være smertefri og fylgje høg fagleg og etisk standard.  Våre tannleger er alle utdanna i Norge,  og har norsk godkjenning  og autorisasjon.  Alle våre tenester er i tråd med norsk odontologisk standard som held svært høg standard.

 

Refusjonsbehandling

Vi har avtale med Helfo om direkte oppgjer som innebær å gi utvalgte grupper refusjon for tannhelsetjenester. Det er totalt 15 tilstander som som gir stønad til tannbehandling. Les mer utfyllande om det her. 

 

Vi har 10 % studentrabatt for dei som har gyldig studentbevis.