Periodontitt. Tannkjøttssjukdom.

Tannhelselaget har eit utvida tilbod til denne gruppa pasientar då vi har eigen tannpleiar som har fått særskilt trening i nettopp dette fagfeltet. I samarbeid med tannlege vert det utført fullstendig rens av tenner under bedøving for å redusere ubehaget til eit minimum. Dette er den einaste dokumenterte behandlinga som har effekt. Vi har god erfaring med vår behandling og oppfølging. Vi tilbyr alle pasientar som ynskjer dette også profesjonell oppfølging for å førebygge ny sjukdom. Tannkjøttssjukdom er kopla til ei rekke andre sjukdomar så dette er eit nasjonalt satsingsområde. Behandlinga vert støtta frå Helfo så pasienten betalar ca. 50% av dei totale kostnadane. Sjeldan over 6000,- totalt.

 

Tannhelselaget tilbyr behandling av tannkjøttsbetennelse:

  • Tannsteinsrens
  • Inflamasjonsdempande behandling
  • Oppfølging og vedlikehald

 

Ring 700 61 200 for time.