Heim

Ørsta Tannlege Ola Andreas Hauge Ørsta Tannlege Ola Andreas Hauge Ørsta Tannlege Ola Andreas Hauge Ørsta Tannlege Ola Andreas Hauge Ørsta Tannlege Ola Andreas Hauge Ørsta Tannlege Ola Andreas Hauge


Vi ynskjer velkommen tilbake til tannlege Sara F. Hauge. For dei som ynskjer time hjå henne kan ein ringe 700 61 200 eller sende mail til; tannhelselaget@.msn.com

 

 

TANNHELSELAGET KAN FAGET

Tannhelselaget er ein godt innarbeid Tannlegepraksis som opna i 2003. Klinikken ligg i Ørsta sentrum og tilbyr dei fleste tenester innafor tannhelsefaget. Vår målsetning er at alle pasientar skal få optimal behandling. Behandlinga skal være smertefri og fylgje høg fagleg og etisk standard.  Våre tannleger er alle utdanna i Norge,  og har norsk godkjenning  og autorisasjon.  Alle våre tenester er i tråd med norsk odontologisk standard som held svært høg standard. I vår behandling fylgjer vi «veilederen» som er utarbeida  og godkjent av det norske  helsedirektoratet.

Tannbehandling på trygd. Refusjon av utgifter til tannlege. Vi har avtale med Helfo om direkte oppgjer. Dette innebær at alle som har sjukdomar som påverkar tannhelsa deira negativt, og som fell inn under regelverket vil få dekka desse utgiftene direkte. Nokre døme er: tannkjøttsjukdom / periodontitt, nedslitne tenner / attrisjon / erosjon, tannlegeskrekk / odontofobi, tørr munn / hyposalivasjon,  kreft / cancer osb. 

Vi har 10 % studentrabatt for dei som har gyldig studentbevis.

Dette kan du få utført hos Tannhelselaget:

 • Akutt hjelp. Time på dagen

 • Tannbleiking

 • Kosmetisk tannbehandling

 • Fyllingsterapi med tannfarga fyllingar

 • Tannrens med fjerning av misfargingar

 • Smertelindring. Smerteutredning. Kjeveleddsplager

 • Rotbehandling / endodonti

 • Protetikk / porselenskroner / zirconiumkroner

 • Behandling av tannløs kjeve. Implantat og proteser

 • Kirurgiske inngrep, visdomstannfjerning, fjerning av cyster, biopsier, rotspissamputasjoner 

 • Restaurering av nedslitt tannsett

 • Behandling av pasienter med tannlegeskrekk, beroligende, ev. narkose

 • Snorkeskinner, søvnapneskinner

 • Implantatbehandling. Kunstige tenner som blir montert på kunstige røtter